Rooster


ehbo-belangrijkedata-icoonRooster cursussen  2018-2019

Rooster basisopleiding voor het Diploma Eerste Hulp (27e druk Oranje Kruis)


De eerst volgende cursussen worden in de zomer maanden bekend gemaakt.


 
Cursusdata
Les
Onderwerp

 

 

1

Kennismaking
Informatie over doel, opzet en inhoud van de cursus
Eerste hulp en voorkomen van meer slachtoffers
Rautek, ondersteunend vervoer

 

 

2

Vitale functies: stoornissen in het bewustzijn
Draaien van buik naar rug
Stabiele zijligging

 

 

3

Herhaling stabiele zijligging
Stoornissen in de ademhaling
Verslikking, verstikking
Braken bij rugligging

 

 

4

Reanimatie
Demonstratie AED

 

 

5

Reanimatie, oefenen met AED
Bijzonderheden reanimatie

 

 

6

Actieve bloeding
Letsels met gevolgen voor de circulatie
Shock

 

 

7

Letsels met gevolgen voor het bewustzijn
Overige ziekten en letsels

 

 

8

Wonden
Letsels aan armen en benen
Botbreuk, wervelbreuk en ribbreuk
Vergiftiging
Oog-, oor-, mond- en neusletsel
Ziekteklachten en kinderziekten

 

 

9

EXAMEN

 

 

 

 

 

     

 

Rooster herhalingslessen Diploma Eerste Hulp

Maandag-, dinsdag-, woensdagavond 19.30 – 22.00 uur
Zaterdag 10:00 – 15:30 uur

Groep 1 Groep 2
Hulpverleners
Groep 3 Groep 4 Groep 5 Les     Onderwerp
Dinsdag-avond Woensdag-
avond

Maandag-avond Dinsdag-avond Dinsdag-avond    
 

1

Shock, bloedingen, letsels, wondbehandeling 
 

2

Spoedeisende eerste hulp. Reanimatie volgens
de Ned. Triage Standaard.

3

Botbreuken, kneuzingen, drukverbanden en
doeken (mitella/brede das)

4

Hoe om te gaan met commotie tijdens de hulpverlening

Inhaalavond competenties
 
Groep 6 Groep 7 Groep 8 Groep 9 Groep 10 Les     Onderwerp
Maandag-avond Woensdag-
avond
Zaterdag Zaterdag Zaterdag   Shock, bloedingen, letsels, wondbehandeling

1

Circulatiestoornissen, nieuwe richtlijnen
Shock,bloedingen,letsels,wondbehandeling

2

Spoedeisende eerste hulp,Reanimatie volgens
de NED.Triage Standaard.
 

 

 

 

 

 

3

Botbreuken,kneuzingen,drukverbanden en
doeken (mitella/brede das)

4

Hoe om te gaan met commotie tijdens de hulpverlening

Inhaalavond competenties

 

Rooster opleiding Eerste Hulp aan kinderen (voor niet-leden)

Startdatum: wordt nog bekend gemaakt in de zomer van 2019
Op de start datum waren te weinig deelnemers:bij aanmelding van voldoende deelnemers wordt
opnieuw bekeken wanneer de opleiding start.Als de cursus gegeven wordt,dan zal dat op donderdagavonden plaatsvinden. 

Docent: Christien van ’t Land-Keulemans
Donderdagavond 19.30 – 22.00 uur

Opl EH aan kinderen les 1
Opl EH aan kinderen les 2
Opl EH aan kinderen les 3
Opl EH aan kinderen les 4
Opl EH aan kinderen les 5
Opl EH aan kinderen Examen

 

 

Rooster herhalingslessen Eerste Hulp aan kinderen (voor niet-leden)

Tijd: 19.30 – 22.00 uur 

Reanimatie opleiding

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Datum opleidingslessen: neem contact op met de coördinator van de reanimatielessen:
mw. L. Taal, 035 – 601 38 01, e-mail: reanimatie@ehbosoest.nl

Reanimatie herhaling

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Datum herhalingslessen: u ontvangt een uitnodiging voor de herhalingsles van de coördinator van de reanimatielessen,:
mw. L. Taal, 035 – 601 38 01, e-mail: reanimatie@ehbosoest.nl

 

 Wandelletsels cursus wordt niet meer gegeven in 2019

Rooster herhaling module Sportletsel

Tijd: 19.30 – 22.00 uur