Herhaling EHBO

ehbo-basiscursus-icoon

Het Oranje Kruis heeft duidelijke richtlijnen gesteld om het diploma te verlengen. Om in aanmerking te komen voor verlenging van het diploma, moet de eerstehulpverlener, gedurende 2 jaar, aantonen nog competent te zijn. Tijdens de herhalingslessen wordt de kennis en vaardigheid op peil gehouden. Het instructeursteam beoordeelt of de eerstehulpverlener nog voldoet aan de juiste competenties, zodat je als eerstehulpverlener in de praktijk adequaat eerste hulp kunt verlenen.

Hercertificering

Elke kwalificatiehoud(st)er moet elke 2 jaar zijn / haar vaardigheden voor hercertificering laten zien. Een open deur. De instructeur volgt tijdens de herhalingslessen of er bij de cursist nog voldoende competentie is volgens de laatste richtlijnen. Uiteraard worden er in de les adviezen gegeven en basishandelingen worden steeds geoefend. Wanneer alles in orde is, dan kan er door de vereniging hercertificering aangevraagd worden. Van elke cursist wordt verwacht dat zij optimaal actief én correct handelend in de les meedraaien.

Kennisverlies

In principe moet er voor hercertificering steeds weer gekeken worden naar de juiste uitvoering van de basiscompetenties volgens de laatste richtlijnen én of er nog voldoende kennis van de inhoud van het Oranje Kruis boekje aanwezig is. Regelmatig zelf de lesstof doornemen wordt geadviseerd. Kennisverlies gaat snel. Wanneer je als kwalificatiehouder prima de basiscompetenties kunt laten zien, maar er is een te groot verlies aan kennis, dan is er ook reden tot afwijzen! Moeilijk, maar soms wel aan de orde.

Oranje Kruis lesboekje

EHBO Soest werkt altijd met de meest recente druk van het Oranje Kruis boekje. Zo volgen we de nieuwste richtlijnen. Een sterk verouderd boekje kan veroorzaken dat handelen en kennis niet meer aansluit aan de geldende competentie normen van het Oranje Kruis! De Koninklijke Nederlandse Vereniging afdeling Soest volgt de richtlijnen van de 28ste druk.  Er staan o. a. nieuwe richtlijnen in hoe te handelen bij ernstige levensbedreigende bloeding, “Stop de bloeding- redt een leven” en inzet van een nieuwe handelwijze met een tourniquet. 

Hercertificering bij handicap(s) of ziekten

Het Oranje Kruis gaat ervan uit dat, wanneer iemand voldoende in staat is om de juiste handelingen te laten zien, die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een certificaat, dit certificaat/diploma verstrekt mag worden. Kortom, wat er staat bij het Oranje Kruis op de website. “Iemand moet voldoen aan de eindtermen zoals aangegeven door het Oranje Kruis” is altijd van toepassing. Er is daarom geen specifiek geschreven stuk over de houding ten aanzien van handicap of ziekteproblematiek.

Wanneer er sprake is van een lichte handicap, de kennis is in huis en de persoon is voldoende in staat om de handelingen te verrichten, dan kan er in principe gecertificeerd worden. De handicap op zich vormt dan geen bezwaarlijke belemmering. Het is altijd aan de instructeur om hierover te (be-)oordelen. Twijfelgevallen worden altijd in onderlinge samenspraak behandeld en daarna wordt er schriftelijk vastgelegd tot er weer gemeten wordt bij de volgende hercertificering. Op het moment dat de handicap of de fysieke problematiek door ziekte wel belemmert, dan is er dus reden om niet meer te certificeren c.q. het diploma te verstrekken. Zuur, maar de realiteit.

Tijdelijke problematiek

Indien er sprake is van onvermogen door een tijdelijk ziektebeeld of handicap en er is in de nabije toekomst aanzienlijke verbetering te verwachten, dan kan er toch overwogen worden om de keus voor hercertificering te maken. Bij een volgende hercertificeringsronde wordt er opnieuw gekeken. Bijvoorbeeld: iemand is herstellende na een ziekte of operatie en kan daarom nog onvoldoende handelen. Dit mag niet onbeperkt voortduren!

Permante problematiek

Bij een permanente handicap mogen eventueel lichte aanpassingen toegestaan worden bij handelingen, mits niet te vaak en mits het handelen op zich correct blijft. Het is aan de instructeur om dit te beoordelen. Meedraaien in lessen voor kennis is altijd prima, echter dan zonder certificering! Indien er meerdere cursisten niet meer voor de competentie willen opgaan, maar wel kennis willen blijven houden, dan kunnen we eventueel een apart lesmoment voor deze groep realiseren zonder competentiedruk.

Heb je meer informatie nodig? secretariaat@ehbosoest.nl