Herhaling EHBO

ehbo-basiscursus-icoonHerhalingslessen EHBO

Met ingang van het seizoen 2018-2019 is de opzet van de herhalingslessen aangepast aan de huidige inzichten op het gebied van competenties. Dit heeft tot gevolg dat de volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • Het aantal herhalingslessen is teruggebracht van 5 naar 4.
  • De lessen beginnen om 19:30 uur. Het EHBO-gebouw is open vanaf 19:00 uur
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het tekenen van de presentielijst.
  • Bij verhindering meld je je af en geef je aan op welke avond je de les wel kunt volgen op opleidingen@ehbosoest.nl.
  • Aan het eind van het seizoen is op 21 maart 2019 een inhaalavond gepland, houd deze avond in elk geval vrij.

Bij de afdeling Soest dient elke eerstehulpverlener, per jaar, vier lesavonden van 19:30 tot 22:00 uur te volgen. Hierbij komen alle, door het Oranje Kruis verplichte, competenties aan de orde.

Het diploma Eerste Hulp is twee jaar geldig.

Het Oranje Kruis heeft duidelijke richtlijnen gesteld om het diploma te verlengen. Om in aanmerking te komen voor verlenging van het diploma, moet de eerstehulpverlener, gedurende deze twee jaar, aantonen nog steeds competent te zijn. Tijdens de herhalingslessen wordt de kennis en vaardigheid op peil gehouden. Het instructeursteam beoordeelt of de eerstehulpverlener nog voldoet aan de juiste competenties, zodat er in de praktijk adequaat eerste hulp verleend kan worden.

Indien het instructeursteam van oordeel is, dat een eerstehulpverlener specifieke kennis of vaardigheden onvoldoende beheerst, wordt de eerstehulpverlener verwacht op  een extra vijfde lesavond voor het op peil brengen van zijn kennis en vaardigheden.

Voor informatie over het bestellen van het Oranje Kruis boekje (27e druk) kunt u een e-mail met uw persoonlijke gegevens sturen naar: materiaal@ehbosoest.nl