Rooster


ehbo-belangrijkedata-icoon

Opleiding Diploma Eerste Hulp (28e druk Oranje Kruis)

 

Herhalingslessen Diploma Eerste Hulp

Plan zelf je eigen lesavond! Dit jaar worden alle leden niet in vaste groepen ingedeeld. Het is de bedoeling dat jezelf uit elk blok twee voorkeursdagen doorgeeft aan mailadres opleidingen@ehbosoest.nl Wanneer een avond “vol” gepland is, wordt de volgende keus genoteerd.

Bij onverwachte afwezigheid of wijziging verzoeken we je om tijdig contact op te nemen met Rick de Groot op mailadres opleidingen@ehbosoest.nl. Hij kan mogelijk een andere cursist inplannen. Zo houden we op alle lesdagen een volledige groep.

De herhalingslessen blok 1 en blok 2  zijn  inmiddels allemaal achter de rug.

De data voor de herhalingslessen met maximaal 15 personen voor blok 3 en met maximaal 10 personen voor blok 4 zijn per mail verzonden.  Heb je geen mailbericht ontvangen, stuur dan een bericht naar opleidingen@ehbosoest.nl


Herhalingslessen Eerste Hulp aan kinderen (voor niet-leden)

Het lesgeld voor de EHAK-herhalingsles bedraagt € 30,00. Dit kan overgemaakt worden op: Rabobank rek. nr. NL52 RABO 0379 9499 62 t.n.v. KNV EHBO afd. Soest. BIC: RABONL2U Graag hierbij vermelden: EHAK-herhalingsles, de lesdatum en eigen naam.

Indien je niet aanwezig kan zijn, dan volgt er geen restitutie van lesgeld. Immers is er al wel een instructeur gereserveerd voor deze les. Bij tijdig melden van afwezigheid kan er in overleg met Rick de Groot ( opleidingen@ehbosoest.nl ) mogelijk samen nog een andere lesavond gezocht worden.

 


Reanimatie Opleiding / Herhaling > Contact reanimatie@ehbosoest.nl

Opleiding / Herhaling EHBO bij Wandelletsels > Alleen bij  voldoende belangstelling.

Opleiding / Herhaling EHBO bij Sportongevallen > Alleen bij voldoende belangstelling.

Contact via secretariaat@ehbosoest.nl