Lotus-medewerkers

ehbo-lotus-icoon

EHBO Soest werkt samen met  vrijwilligers, die realistisch een slachtoffer kunnen uitbeelden. Inzet van deze “Lotusslachtoffers” tijdens de opleiding en herhalingslessen vindt veelvuldig plaats. Door inzet van Lotusslachtoffers tijdens een les, kan er goed geoefend worden. Soms is hulpverlening wel eens confronterend.

Het is beslist anders als een Lotusslachtoffer een ongeval of hulpsituatie uitbeeldt, dan wanneer je alles moet leren van filmpjes en uit het lesboek. Ervaren door de uitbeelding van Lotusslachtoffers geeft meer vertrouwen als je zelf echt hulp moet verlenen. Immers heb je situaties dan al eens meegemaakt met een Lotusslachtoffer. Onze instructeurs en Lotusmedewerkers kunnen je ook informeren over de cursus “Lotusmedewerker”.

Lotus staat voor Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding van Slachtoffers.

Een Lotus-slachtoffer heeft een opleiding gevolgd zodat hij/zij:

· een “ongevalsslachtoffer” natuurgetrouw kan uitbeelden (acteren en grimeren);
· ongevalsletsels natuurgetrouw kan nabootsen (acteren en grimeren);
· een ongeval in scène kan zetten (ensceneren);
· een ontwerp van een ongevalssituatie kan maken (ensceneren).

Dit alles heeft tot doel de EHBO-er in opleiding en de gediplomeerde EHBO-ervoor te bereiden op situaties die zich in de praktijk met betrekking tot Eerste Hulpverlening kunnen voordoen. Op deze wijze leert hij/zij:

· door het gedrag van het slachtoffer en naar aanleiding van zijn antwoorden op de vragen van de EHBO-er vast te stellen wat het slachtoffer mankeert;

· door te kijken na te gaan welk letsel het slachtoffer mogelijk heeft;

· door goed te kijken naar de ongevalssituatie zich een voorstelling maken van wat er is gebeurd en leren situaties te beoordelen en mogelijk gevaar te herkennen;

· te handelen bij Lotus-slachtoffers met verwondingen, bloed, reacties et cetera, zodat hij/zij minder van stuk gebracht wordt bij het zien van slachtoffers in de praktijk en beter in staat zal zijn Eerste Hulp te verlenen;

· slachtoffers te behandelen. Dat kan alleen goed worden gedaan als men die handelingen regelmatig en met medewerking van Lotus-slachtoffers heeft kunnen beoefenen.