Wat is EHBO?

ehbo-basiscursus-icoon

:”Eerste Hulp is de noodzakelijke hulp die – al of niet in afwachting van de georganiseerde professionele hulp – naar het oordeel van de eerstehulpverlener aan een slachtoffer moet worden verleend op een wijze die aansluit bij de professionele hulpverlening. conform het Oranje Kruis Boekje, 27ste druk”

Om de Eerste Hulp uit te oefenen op een correcte wijze, is het behalen van een Diploma Eerste Hulp erg belangrijk. Niet alleen leert de cursist grote en kleine verwondingen te behandelen, ook leert hij gevaar voor zichzelf, het slachtoffer en omstanders in te zien. De cursist leert verbaal en handelend om te gaan met een slachtoffer en juiste melding(en) naar professionele hulpverleners te maken.

Om de kwaliteit van het Diploma Eerste Hulp te kunnen waarborgen zijn een aantal vaardigheden  opgesteld, waarmee de cursist leert op welke wijze de hulp optimaal en adequaat wordt verleend. Na het behalen van een Diploma Eerste Hulp worden de competenties tijdens herhalingslessen opnieuw getoetst en verdiept.

De vaardigheden die geleerd en getoetst worden, zijn:

 1. Zorgen voor veiligheid bij het verlenen van Eerste Hulp
 2. Stoornissen in het bewustzijn
 3. Stoornissen van de ademhaling
 4. Stoornissen in de bloedsomloop
 5. Ernstige uitwendige bloedingen
 6. Shock
 7. Uitwendige wonden
 8. Brandwonden
 9. Kneuzing en verstuiking
 10. Ontwrichting en botbreuken
 11. Oogletsels
 12. Vergiftiging
 13. Elektriciteitsongevallen
 14. Koude letsels
 15. Warmteletsels
 16. Vervoer over korte afstand
 17. Verband- en hulpmiddelen
 18. Het menselijk lichaam

Deze vaardigheden omvatten zowel theoretische als praktische aspecten. Beide aspecten van de vaardigheden worden per cursist door de docent getoetst en afgetekend, zodat de kwaliteit en de kennis van de EHBO-er gewaarborgd blijft.