Nieuws

Bezoek je deze pagina op jouw smartphone? Klik dan op de drie witte streepjes én klik op het witte pijltje voor de menustructuur. Het is ook mogelijk om deze pagina vast op het “bureaublad” van jouw smartphone te zetten. Dit doe je door in de browser van jouw telefoon  op toevoegen startscherm te klikken. Zo ben je altijd snel op de hoogte van de laatste nieuwsitems.

Heb je vragen over de inhoud van de nieuwsitems? > secretariaat@ehbosoest.nl

 


10 mei 2023

Op 08 mei 2023 is de Algemene Ledenvergadering van EHBO Soest geweest. Alle stukken zijn goedgekeurd en er zijn drie nieuwe bestuursleden aangesteld. Wil je het jaarverslag 2022-2023 ontvangen?

Stuur jouw mailverzoek aan secretariaat@ehbosoest.nl

Klik hier om het huishoudelijk reglement 2023 te downloaden


12-04-2023

Aan de ereleden, de leden van verdienste en leden van de KNV-EHBO, afdeling Soest.
Onderwerp: Algemene Ledenvergadering op 8 mei a.s.
Het bestuur van de afdeling Soest nodigt je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op:

Maandag 8 mei 2023, in het EHBO-gebouw, Molenstraat 8 te Soest.
Ontvangst vanaf 19.30 uur aanvang 20.00 uur.

Tijdens deze vergadering willen we iedereen graag informeren over de komende bestuurswijzigingen en nieuwe bestuursleden aan je voorstellen.

Agenda:

1. Vaststellen agenda.
2. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 5 april 2022.
3. Goedkeuring jaarverslag 2022.
4. Goedkeuring financieel beleid 2022.
5. Verslag controlecommissie financieel beleid 2022.
6. Benoeming nieuwe leden controlecommissie financieel beleid 2023.
7. Begroting 2023.
8. Wijziging Huishoudelijk reglement.
9. Bestuurlijke voortgang; aftreden secretaris en presentatie en benoeming nieuwe bestuursleden
10. Huldiging jubilerende leden en dankbetuiging vrijwilligers.
11. Uitreiking A.T. Slotboom-wisselbeker.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Namens het bestuur,

Secretaris EHBO Soest


06-10-2022 > Informatie over de 112 NL app

Personen die niet goed kunnen horen en/of spreken, kunnen via de 112NL app de meldkamer bereiken. De app is ook geschikt voor mensen die de Nederlandse of Engelse taal niet beheersen. Wie de app downloadt, kan daarin persoonlijke kenmerken aangeven. Deze kenmerken worden dan bij een melding meegestuurd aan de meldkamer, zodat de centralisten beter en sneller kunnen helpen.

Download nu de 112 NL APP voor jouw telefoon > Google Android > Apple App Store

112NL is de officiële app van de NL hulpdiensten politie, brandweer, ambulance en Koninklijke Marechaussee. Vanaf nu kunt u in een noodsituatie 112 ook bellen via 112NL. Als u met 112NL 112 belt, stuurt u extra gegevens naar de meldkamer. Hierdoor kan de meldkamer u sneller en beter helpen. Zo kunt u al in 112NL aangeven wie u wilt spreken (politie, brandweer of ambulance) en of u niet goed kunt spreken of horen.

Als het contact met u via de telefoon niet goed verloopt, dan kan de meldkamer via 112NL een chatgesprek starten. Bijvoorbeeld als u niet of moeilijk kunt spreken of horen, of als u niet goed Nederlands of Engels spreekt. Bovendien deelt uw telefoon automatisch uw locatie met de meldkamer.

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Mail naar secretariaat@ehbosoest.nl


18 februari 2022 

Langdurig onderzoek Amsterdam UMC, uit het Noord-Hollandsdagblad van 6 -12-2021 Overlevingskans hartstilstand thuis 50% hoger dankzij inzet burgerhulpverleners. Dankzij de inzet van burgerhulpverleners overleven meer mensen thuis een hartstilstand. Dit toonden wetenschappers van Amsterdam UMC voor het eerst aan in een langdurig onderzoek in Noord-Holland Noord. Doordat de meldkamers ook burgerhulpverleners opriepen, steeg de overlevingskans bij een hartstilstand thuis van 26% naar 39%. De resultaten van dit ARREST-onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift European Heart Journal. De Hartstichting steunde het onderzoek.

Inzet burgerhulpverleners zéér waardevol > Naast de toegenomen overlevingskans laten de onderzoeksresultaten ook zien dat de inzet van burgerhulpverleners ervoor zorgt dat slachtoffers van een hartstilstand thuis sneller hulp krijgen. Mooie resultaten: 

  • De tijd tussen de melding bij de meldkamer én de eerste schok om het hartritme te herstellen daalde van 11,7 minuten naar 9,3 minuten.
  • Het aantal mensen dat nog niet gereanimeerd was voordat de ambulance aankwam daalde van 22% naar 9%.
  • Bij 16% van de patiënten dienden burgerhulpverleners met een AED de eerste schok toe om het hartritme te herstellen

Onderzoek in 2 periodes: De onderzoekers registreerden de gegevens over hartstilstanden die thuis plaatsvonden in Noord-Holland Noord. Dit deden ze van 2008 tot en met 2015. In de eerste onderzoeksperiode riepen de meldkamers nog geen burgerhulpverleners op. Hierdoor konden de onderzoekers de invloed van burgerhulpverleners op de overleving van een hartstilstand onderzoeken. In de tweede periode gebeurde dat wel. Ook hingen er in die periode voldoende AED’s in de publieke ruimte die burgerhulpverleners naar het slachtoffer konden brengen.

Welke oproep kregen burgerhulpverleners? > Burgerhulpverleners kunnen een oproep krijgen op hun mobiel om direct naar het slachtoffer te gaan of om eerst een AED te halen.

In de onderzoeksperiode kreeg:

  • 1 op de 3 een melding om direct naar het slachtoffer te gaan en te beginnen met reanimeren.
  •  2 op de 3 een melding om eerst een AED te halen.

Overleving hartstilstand thuis verbeterd > In Nederland krijgen jaarlijks 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Bij de meeste mensen is dit thuis. De overlevingskansen zijn daar slechter dan bij een hartstilstand in het openbaar. Toch bleek burgerhulpverlening met een AED ook thuis levensreddend.

Bewijs dat inzet burgerhulpverleners werkt > “Dit is het eerste onderzoek dat bewijst dat de inzet van burgerhulpverleners bij een hartstilstand thuis daadwerkelijk meer levens redt. Dit is een enorme opsteker voor alle mensen die zich hier al jaren voor inzetten.” Iedereen kan de reanimatietechnieken leren. 

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Mail naar secretariaat@ehbosoest.nl


28 december 2021

EHBO Soest is sinds december 2021 officieel partner van HartslagNu. Wij hebben nu inzicht in de locaties van de AED’s in de gemeente Soest en burgerhulpverleners. Ons doel is om zowel de burgerhulpverlening uit te breiden als om te zorgen voor meer AED’s op “lege” locaties. We mogen nu ook materialen én logo’s van HartslagNu enz. gebruiken. In 2022  willen EHBO Soest informatieavonden gaan houden over burgerhulpverlening én AED plaatsing, zowel voor onze leden als voor andere geïnteresseerden.

nieuws/onderzoek-smartwatch-herkennen-hartstilstand
nieuws/inzet-burgerhulpverleners-hogere-overlevingskans

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Mail naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 17 augustus 2021

Start EHBO lessen

Op 9 september 2021 starten de EHBO-herhalingslessen. Er komt nu geen aparte competentiemeting. We vragen wel met nadruk om ook thuis te oefenen en de lesstof uit het boekje door te nemen.

Sommige leden hebben van de instructeurs, in het seizoen 2019-2020, al persoonlijke adviezen over de uitvoering van hun basisvaardigheden gehad. Belangrijk, want bij een onverwachte hulpvraag moet er altijd direct voldoende kennis en vaardigheid aanwezig zijn. Op YouTube vind je veel voorbeelden van diverse handelingen en uitlegfilmpjes.

Hercertificering: Het diploma “Eerste hulp bij Ongevallen” moet elke twee jaar verlengd worden. Aansluitend bij de richtlijnen van het Oranje Kruis wordt er bij EHBO-verenigingen gevolgd of leden jaarlijks voldoende aanwezig zijn bij de herhalingslessen én of er sprake is van voldoende kennis en vaardigheden.

Door de uitbraak van het COVID-19 virus zijn veel lessen niet doorgegaan. Hierdoor moet alle EHBO kennis worden opgehaald. Het standpunt van het Oranje Kruis is dat er voor elke volgende verlenging van de passen voldoende kennis en vaardigheid aanwezig moet zijn.  Indien noodzakelijk, dan wordt een volgende hercertificering vóór de verlenging eerst  persoonlijk met je besproken. Klik hier voor het onderdeel herhalingslessen

NIEUW! Lesvorm zonder hercertificering. EHBO Soest wil een nieuwe lesvorm aanbieden voor leden die niet meer gecertificeerd willen / kunnen blijven maar toch wel de EHBO-kennis willen blijven behouden.

In deze lesvorm wordt dezelfde lesstof aangeboden als bij de reguliere lessen. Tijdens deze lessen is er geen druk meer om alle vaardigheden te tonen voor het certificaat. Je blijft lid van de vereniging en je betaald de reguliere jaarlijkse contributie. Iedereen die deze lessen wil gaan volgen, moet zich wel beseffen dat de certificering (de pas) dan geen vervolg meer krijgt.

EHBO Soest wil deze lessen bij voldoende belangstelling tijdens ochtenduren of op donderdagavond aanbieden. We willen iedereen die de voorkeur geeft aan deze nieuwe les, vragen of zij zich hiervoor willen aanmelden. 

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Mail naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 15 juni 2021

Burgerhulpverlening (HartslagNu)

Directe herkenning, start van basale reanimatie en de inzet van een Automatische Externe Defibrillator (AED) zijn levensreddend. De kans op overleving is het grootst als dit alles binnen 6 minuten na het ontstaan van de hartstilstand uitgevoerd is. EHBO Soest en verschillende inwoners van Soest, gesteund door de gemeente Soest, willen daarom het reanimatieproces optimaliseren om de kans op overleving te vergroten. EHBO Soest is op meerdere gebieden actief: Reanimatiecursussen en herhalingscursussen bij EHBO Soest in samenwerking met de Hartstichting. U kunt zich hiervoor aanmelden via reanimatie@ehbosoest.nl

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Mail naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 15 juni 2021

AED-stuurgroep

Er is een recent een kleine AED-stuurgroep binnen EHBO Soest geformeerd. Doel van deze groep is om reanimatie optimalisatie te realiseren in de gemeente Soest. Concreet: We streven naar het kunnen starten van een basale reanimatie en het toepassen van de AED binnen 6 minuten na de 112 melding in het geval dat een inwoner van de gemeente Soest getroffen wordt door een hartstilstand. Samen zoeken we uit wat nodig is om dit zo goed mogelijk te realiseren. Daarbij kijken we onder andere naar:

  • waar zijn de AED’s in de gemeente Soest en is er voldoende dekking in alle wijken.
  • zijn er voldoende burgerhulpverleners die geregistreerd staan bij HartslagNu
  • is er voldoende bewustzijn bij de inwoners van Soest hoe men een hartstilstand kan herkennen en dan 112 te bellen.

EHBO Soest heeft de intentie om zich als partner van HartslagNU te laten registreren. Zo komt er beter inzicht in de precieze locatie van AED’s en het aantal hulpverleners. Heb je interesse om betrokken te zijn bij deze vorm van burgerhulpverlening of informatie over het plaatsen van een AED, dan kan je contact opnemen met secretariaat@ehbosoest.nl 

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht? Mail naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 09 maart 2017

Burgerhulpverlening 

In de gemeente Soest is de burgerhulpverlening aan slachtoffers met een circulatiestilstand actief. De vrijwillige burgerhulpverleners vergroten de kans op overleving, doordat ze direct gealarmeerd worden en met de dichtstbijzijnde AED naar het slachtoffer gestuurd worden. De gemeente Soest, de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht en de EHBO-vereniging Soest hebben op 8 maart 2017 de overeenkomsten getekend voor deze samenwerking. Vanaf 9 maart 2017 kan iedereen met een geldig reanimatiecertificaat of EHBO-diploma zich aanmelden als burgerhulpverlener via de website www.hartslagnu.nl

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht? Mail naar secretariaat@ehbosoest.nl

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst burgerhulpverlening

oktober 2017 – 90 jarig bestaan Op 28 oktober 2017 heeft  EHBO Soest dit jubileum met een geweldig feest in “The Partyfactory” in Soest gevierd . De feestcommissie heeft een gevarieerde feestavond neergezet met o.a. een quiz en een disco verzorgd door een DJ.  <Lees verder op de beveiligde pagina met foto’s>

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht? Mail naar secretariaat@ehbosoest.nl