Nieuws

Bezoek je deze pagina op jouw smartphone? Klik dan op de drie witte streepjes én klik op het witte pijltje voor de menustructuur. Het is ook mogelijk om deze pagina vast op het “bureaublad” van jouw smartphone te zetten. Dit doe je door in de browser van jouw telefoon  op toevoegen startscherm te klikken. Zo ben je altijd snel op de hoogte van de laatste nieuwsitems.

Heb je vragen over de inhoud van de nieuwsitems? Stuur jouw mailbericht naar het secretariaat.


17-07-2021 > EHBO Soest Seizoen 2021-2022.

De afgelopen periode zijn er lange tijd geen lessen geweest door de Corona maatregelen. Niet alleen de EHBO-herhalingslessen, maar ook de EHAK-herhalingslessen en de herhalingslessen Reanimatie & AED starten allemaal weer. Iedereen moet lesstof herhalen en de basisvaardigheden oefenen. Dit is een flinke taak voor onze instructeurs. Regelmatig de lesstof zelf doornemen uit het eigen lesboekje helpt om alle kennis op peil te houden! 

Alles start weer onder voorbehoud van de dan actuele regelgeving vanuit de overheid in verband met Corona!


17-07-2021 > Start lesseizoen 2021-2022, Algemene Ledenvergadering.

De openingsavond van dit seizoen is op dinsdag 21 september 2021. We beginnen met een korte Algemene Ledenvergadering. Het jaarverslag 2020 wordt tijdig via mail naar alle leden toegestuurd. Rico van ’t Land vertelt op deze avond over de lessen van het komende seizoen. Afsluitend is er een interessante lezing van Regina Pietersen. We zijn erg blij dat Regina dit komende seizoen ons instructeursteam komt versterken. Regina zal zichzelf op deze avond aan iedereen voorstellen.


17-07-2021 > Nieuwe lesvorm zonder hercertificering:

Uit eerdere gesprekken met leden is gebleken dat een kleine groep leden wel graag alle EHBO-kennis op peil willen houden, maar niet persé meer gecertificeerd willen en/of kunnen zijn. Zij geven voorkeur aan lesmomenten zonder competentiedruk. Wij willen voor deze leden aparte lesmomenten gaan aanbieden. Wanneer de voorkeur uitgaat naar een les zonder competentiedruk, dan kan dit doorgegeven worden aan Rick de Groot. In overleg met de groep leden die zich hiervoor aanmelden, kijken we of deze les overdag of ’s avonds gepland wordt.

Deze leden blijven gewoon lid en betalen de normale contributie. Iedereen die deze wil les volgen, moet zich wel beseffen dat de certificering (de pasverlenging) dan geen vervolg meer krijgt. Een aantal leden hebben mondeling al aangegeven dat zij deze lesvorm graag willen. We willen iedereen die dit wil, vragen of zij zich willen aanmelden voor deze lesvorm. Wij weten dan voor hoeveel mensen we dit moeten realiseren. Aanmelden voor deze lessen graag bij het secretariaat: secretariaat@ehbosoest.nl


17-07-2021 > EHAK-herhalingslessen

Er zijn nieuwe datums gepland voor de cursisten die een “Eerste Hulp bij Kinderen” certificaat hebben. Op verschillende avonden kunnen zij hun lesstof weer ophalen. Inmiddels zijn deze cursisten al via mail geïnformeerd door Rick de Groot. Een groot aantal cursisten heeft zich al aangemeld voor een herhalingsavond. Voor deze avonden geldt vol=vol. Anders dan voorgaande jaren moet het cursusgeld tijdig overgemaakt worden. Dit kan niet meer op de avond zelf.  Ook kan men niet meer zonder aanmelding een les komen volgen. Helaas moeten we je dan teleurstellen. We houdende de groepen klein en wij moeten gegevens van alle cursisten verplicht noteren.

Het lesgeld voor de EHAK-herhalingsles bedraagt € 25,00. Dit kan overgemaakt worden op: Rabobank rek. nr. NL52 RABO 0379 9499 62 t.n.v. KNV EHBO afd. Soest. BIC: RABONL2U
Graag hierbij vermelden: EHAK-herhalingsles, de lesdatum en de eigen naam.

Indien men onverwacht niet aanwezig kan zijn, dan volgt er helaas geen restitutie van lesgeld. Immers is er al wel een instructeur gereserveerd voor deze les. Bij tijdig melden van afwezigheid kan er in overleg met Rick de Grootopleidingen@ehbosoest.nl ) mogelijk samen nog een andere lesavond gezocht worden.

De al geplande lesdagen voor EHAK-herhalingslessen zijn:

Woensdag 15-09-2021
Maandag 04-10-2021
Donderdag 28-10-2021
Woensdag 24-11-2021
Donderdag 09-12-2021

17-07-2021 >Tweede hulpverlenersavond voor evenementenhulpverleners:

Op 7 september 2021 staat er een tweede (extra) hulpverlenersavond gepland voor de groep hulpverleners die niet op dinsdag 6 juli aanwezig konden zijn. In verband met mogelijke hulp(aan-)vragen bij grote activiteiten en evenementen zijn deze hulpverlenersavonden vroeg gepland. Tijdens deze avond worden zij geïnformeerd over de actuele manier van handelen bij evenementen, net als de groep hulpverleners die 6 juli geweest zijn. Rick de Groot nodigt deze groep mensen voor deze avond uit.


Herhalingslessen diploma Eerste Hulp.

Dit seizoen kunnen alle leden 3 verschillende herhalingslessen volgen, verdeelt over 3 blokken. Blok 1 en 2 starten in het najaar van 2021. Blok 2 krijgt een vervolg in 2022 en blok 3 start in het voorjaar. De lesstof is in elk blok anders! 

Het is de bedoeling dat alle leden voor hercertificering van elk blok een les volgen.

Verandering!  Zelf de eigen voorkeur lesdagen doorgeven: Dit jaar worden alle leden niet in vaste groepen ingedeeld. Het is de bedoeling dat men zelf uit elk blok twee voorkeursdagen doorgeeft aan Rick de Groot via opleidingen@ehbosoest.nl Rick noteert deze namen voor de lessen. Wanneer een avond “vol” gepland is, wordt de volgende keus genoteerd. Rick geeft aan iedereen door op welke avond je dan verwacht wordt.  Bij onverwachte afwezigheid of wijziging verzoeken we iedereen om tijdig contact op te nemen met Rick. Hij kan dan mogelijk nog iemand anders voor deze avond uitnodigen. Zo houden we op alle lesdagen een volledige groep. Soms zijn er leden die graag willen wisselen. Herhalingslessen EHBO-blok 1, max. 15 personen:

Maandag 27-09-2021
Woensdag 29-09-2021
Dinsdag 05-10-2021
Maandag 11-10-2021
Maandag 25-10-2021
Dinsdag 26-10-2021
Dinsdag 02-11-2021
Woensdag 03-11-2021
Zaterdag 09-10-2021
Zaterdag 30-10-2021

Juni 2021 – Burgerhulpverlening (HartslagNu)

Directe herkenning, start van basale reanimatie en de inzet van een Automatische Externe Defibrillator (AED) zijn levensreddend. De kans op overleving is het grootst als dit alles binnen 6 minuten na het ontstaan van de hartstilstand uitgevoerd is. EHBO Soest en verschillende inwoners van Soest, gesteund door de gemeente Soest, willen daarom het reanimatieproces optimaliseren om de kans op overleving te vergroten. EHBO Soest is op meerdere gebieden actief: Reanimatiecursussen en herhalingscursussen bij EHBO Soest in samenwerking met de Hartstichting. U kunt zich hiervoor aanmelden via reanimatie@ehbosoest.nl

AED-stuurgroep

Er is een recent een kleine AED-stuurgroep binnen EHBO Soest geformeerd. Doel van deze groep is om reanimatie optimalisatie te realiseren in de gemeente Soest. Concreet: We streven naar het kunnen starten van een basale reanimatie en het toepassen van de AED binnen 6 minuten na de 112 melding in het geval dat een inwoner van de gemeente Soest getroffen wordt door een hartstilstand. Samen zoeken we uit wat nodig is om dit zo goed mogelijk te realiseren. Daarbij kijken we onder andere naar:

· waar zijn de AED’s in de gemeente Soest en is er voldoende dekking in alle wijken.

· zijn er voldoende burgerhulpverleners die geregistreerd staan bij HartslagNu

· is er voldoende bewustzijn bij de inwoners van Soest hoe men een hartstilstand kan herkennen en dan 112 te bellen.

EHBO Soest heeft de intentie om zich als partner van HartslagNU te laten registreren. Zo komt er beter inzicht in de precieze locatie van AED’s en het aantal hulpverleners. Heb je interesse om betrokken te zijn bij deze vorm van burgerhulpverlening of informatie over het plaatsen van een AED, dan kan je contact opnemen met secretariaat@ehbosoest.nl 


juni 2021 – nieuw boekje

In september 2021 komt het nieuwe Oranje Kruis boekje uit, de 28ste druk. Hier zit ook de lesstof van “stop de Bloeding, redt een leven in verwerkt en ook nieuw is een nieuwe vorm van handelen met een tourniquet.


juni 2021 – nieuwe opleidingen uitgesteld

Na een lange periode met strenge Corona richtlijnen starten alle verenigingen weer op. Ook bij EHBO Soest zijn we bezig om alle vervolglessen lessen weer in te plannen. Veel kennis en handelingsvaardigheid is verloren gegaan. EHBO afdeling Soest staat voor een grote inhaalslag. Er zijn meer dan 170 leden bij EHBO Soest. Daarnaast is er een grote groep mensen die de EHAK herhalingslessen en reanimatielessen moeten herhalen. Dit moet zo snel mogelijk plaatsvinden om de certificaten geldig te houden én om de vaardigheden als burgerhulpverlener op peil te brengen en te behouden. Dit vergt veel inzet en tijd van de instructeurs.

Daarom heeft het bestuur in overleg met de instructeursgroep besloten  alle herhalende lessen voorrang te geven.

Door deze situatie gaat de nieuwe opleiding eerste hulp en de nieuwe opleiding reanimatie begin 2022 van start. Opgeven kan al wel. Sta je op de wachtlijst, dan ontvang je automatisch bericht over de lesavonden.


juni 2021 – Nieuwe locatie foto’s

Klik hier om de nieuwe foto’s te bekijken.


mei 2021 – We gaan starten

In september 2021 hopen we de deuren weer voor alle leden te kunnen openen en met alle vervolglessen te starten! We zijn al druk bezig met alle voorbereidingen. Materialen worden nagekeken en indien nodig aangeschaft. Lesroosters en planningen worden gemaakt. Er wordt overlegd over de lessen en leden worden geïnformeerd in de komende periode.

In het gebouw zijn eerder al volgens Coronarichtlijnen van de overheid de nodige aanpassingen gedaan. Allebei de zalen zijn voorzien van mechanische ventilatie.

Er staat desinfectiemateriaal en zo lang als geadviseerd wordt, houden we ons aan alle richtlijnen. Dat verwachten we ook van onze leden en andere gebouw bezoekers. Veiligheid staat voorop! De komende periode zal “afstand houden van anderen” nog wel geadviseerd blijven. Tijdens de lessen is er in ons gebouw gelukkig voldoende ruimte om afstand te houden van anderen.

Elke les wordt zo ingericht dat er zo min mogelijk direct contact met anderen is. Extra materiaal is speciaal aangeschaft, zodat iedereen met eigen materiaal kan werken tijdens de les. We hopen van harte dat iedereen straks weer veilig en met plezier de lessen kan volgen.


mei 2021 – Vrijwilligers gezocht voor bestuursfuncties

EHBO Soest is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden die onze zinvolle vereniging willen helpen ontwikkelen. <lees verder>


mei 2021 – Jaarlijkse algemene ledenvergadering

Door alle Corona richtlijnen is de Algemene Ledenvergadering 2020 nog niet gepland. Wanneer het weer mogelijk is om samen deze vergadering te houden, wordt er een datum aan alle leden doorgegeven. Inmiddels zijn de inkomsten én uitgaven al wel door de kascommissie gecontroleerd. Alles is goedgekeurd. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met de penningmeester.


jan 2021 – Geen lessen meer mogelijk

In januari 2021 is er door het bestuur besloten om tot september 2021 geen lessen meer te verzorgen. De hele samenleving lag immers stil door de uitbraak van Corona. De Coronarichtlijnen van de overheid zorgden ook bij EHBO Soest voor een verplichte pauze. Naar verwachting is het in het komende najaar weer mogelijk om al onze activiteiten op te starten. We zien er naar uit!


maart 2017 – Burgerhulpverlening 

In de gemeente Soest is de burgerhulpverlening aan slachtoffers met een circulatiestilstand actief. De vrijwillige burgerhulpverleners vergroten de kans op overleving, doordat ze direct gealarmeerd worden en met de dichtstbijzijnde AED naar het slachtoffer gestuurd worden. De gemeente Soest, de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht en de EHBO-vereniging Soest hebben op 8 maart 2017 de overeenkomsten getekend voor deze samenwerking. Vanaf 9 maart 2017 kan iedereen met een geldig reanimatiecertificaat of EHBO-diploma zich aanmelden als burgerhulpverlener via de website www.hartslagnu.nl

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst burgerhulpverlening

oktober 2017 – 90 jarig bestaan Op 28 oktober 2017 heeft  EHBO Soest dit jubileum met een geweldig feest in “The Partyfactory” in Soest gevierd . De feestcommissie heeft een gevarieerde feestavond neergezet met o.a. een quiz en een disco verzorgd door een DJ.  <Lees verder op de beveiligde pagina met foto’s>