Nieuws

Bezoek je deze pagina op jouw smartphone? Klik dan op de drie witte streepjes én klik op het witte pijltje voor de menustructuur. Het is ook mogelijk om deze pagina vast op het “bureaublad” van jouw smartphone te zetten. Dit doe je door in de browser van jouw telefoon  op toevoegen startscherm te klikken. Zo ben je altijd snel op de hoogte van de laatste nieuwsitems.

Heb je vragen over de inhoud van de nieuwsitems? > secretariaat@ehbosoest.nl

 

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl


18 februari 2022

Langdurig onderzoek Amsterdam UMC, uit het Noord-Hollandsdagblad van 6 -12-2021

Overlevingskans hartstilstand thuis 50% hoger dankzij inzet burgerhulpverleners

Dankzij de inzet van burgerhulpverleners overleven meer mensen thuis een hartstilstand. Dit toonden wetenschappers van Amsterdam UMC voor het eerst aan in een langdurig onderzoek in Noord-Holland Noord. Doordat de meldkamers ook burgerhulpverleners opriepen, steeg de overlevingskans bij een hartstilstand thuis van 26% naar 39%. De resultaten van dit ARREST-onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift European Heart Journal. De Hartstichting steunde het onderzoek.

Inzet burgerhulpverleners zéér waardevol

Naast de toegenomen overlevingskans laten de onderzoeksresultaten ook zien dat de inzet van burgerhulpverleners ervoor zorgt dat slachtoffers van een hartstilstand thuis sneller hulp krijgen. Mooie resultaten: 

 • De tijd tussen de melding bij de meldkamer én de eerste schok om het hartritme te herstellen daalde van 11,7 minuten naar 9,3 minuten.
 • Het aantal mensen dat nog niet gereanimeerd was voordat de ambulance aankwam daalde van 22% naar 9%.
 • Bij 16% van de patiënten dienden burgerhulpverleners met een AED de eerste schok toe om het hartritme te herstellen

Onderzoek in 2 periodes

De onderzoekers registreerden de gegevens over hartstilstanden die thuis plaatsvonden in Noord-Holland Noord. Dit deden ze van 2008 tot en met 2015. In de eerste onderzoeksperiode riepen de meldkamers nog geen burgerhulpverleners op. Hierdoor konden de onderzoekers de invloed van burgerhulpverleners op de overleving van een hartstilstand onderzoeken. In de tweede periode gebeurde dat wel. Ook hingen er in die periode voldoende AED’s in de publieke ruimte die burgerhulpverleners naar het slachtoffer konden brengen.

Welke oproep kregen burgerhulpverleners?

Burgerhulpverleners kunnen een oproep krijgen op hun mobiel om direct naar het slachtoffer te gaan of om eerst een AED te halen.

In de onderzoeksperiode kreeg:

 • 1 op de 3 een melding om direct naar het slachtoffer te gaan en te beginnen met reanimeren.
 •  2 op de 3 een melding om eerst een AED te halen.

Overleving hartstilstand thuis verbeterd

In Nederland krijgen jaarlijks 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Bij de meeste mensen is dit thuis. De overlevingskansen zijn daar slechter dan bij een hartstilstand in het openbaar. Toch bleek burgerhulpverlening met een AED ook thuis levensreddend.

Bewijs dat inzet burgerhulpverleners werkt

“Dit is het eerste onderzoek dat bewijst dat de inzet van burgerhulpverleners bij een hartstilstand thuis daadwerkelijk meer levens redt. Dit is een enorme opsteker voor alle mensen die zich hier al jaren voor inzetten.”

Iedereen kan de reanimatietechnieken leren. Schrijf je nu in voor een cursus via de hartstichting. Doe het nu!

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl

 

Op 26 oktober 2022 bestaat EHBO Soest namelijk 95 jaar!

We willen niet wachten tot het najaar; mogelijk is het vieren dan minder makkelijk door Coronaproblematiek. Aan het eind van dit lesseizoen willen we daarom al een gezellige dag voor alle leden organiseren op zaterdag 25 juni a.s.

Ons verzoek: Wie wil er meehelpen met het organiseren van deze feestdag, samen met het bestuur en de activiteitencommissie? Er zijn al leuke ideeën en mogelijkheden, maar alles moet nog verder uitgewerkt worden. Ons doel is een gezellige dag voor jong én oud. Iedereen die wil helpen kan zich via de mail aanmelden bij  marieke.verkley@gmail.com

We hopen dat veel mensen willen helpen om er samen een geweldig feest van te maken op 25 juni a.s.  

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl


28 december 2021

EHBO vereniging Soest is sinds deze maand – december 2021 – officieel partner van HartslagNu. Wij hebben nu inzicht in de locaties van de AED’s in de gemeente Soest en burgerhulpverleners. Ons doel is om zowel de burgerhulpverlening uit te breiden als om te zorgen voor meer AED’s op “lege” locaties. We mogen nu ook materialen én logo’s van HartslagNu enz. gebruiken. In 2022  willen EHBO Soest informatieavonden gaan houden over burgerhulpverlening én AED plaatsing, zowel voor onze leden als voor andere geïnteresseerden.

nieuws/onderzoek-smartwatch-herkennen-hartstilstand
nieuws/inzet-burgerhulpverleners-hogere-overlevingskans

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 17 augustus 2021

Start EHBO lessen

Op 9 september 2021 starten de EHBO-herhalingslessen. Er komt nu geen aparte competentiemeting. We vragen wel met nadruk om ook thuis te oefenen en de lesstof uit het boekje door te nemen.

Sommige leden hebben van de instructeurs, in het seizoen 2019-2020, al persoonlijke adviezen over de uitvoering van hun basisvaardigheden gehad. Belangrijk, want bij een onverwachte hulpvraag moet er altijd direct voldoende kennis en vaardigheid aanwezig zijn. Op YouTube vind je veel voorbeelden van diverse handelingen en uitlegfilmpjes.

Hercertificering: Het diploma “Eerste hulp bij Ongevallen” moet elke twee jaar verlengd worden. Aansluitend bij de richtlijnen van het Oranje Kruis wordt er bij EHBO-verenigingen gevolgd of leden jaarlijks voldoende aanwezig zijn bij de herhalingslessen én of er sprake is van voldoende kennis en vaardigheden.

Door de uitbraak van het COVID-19 virus zijn veel lessen niet doorgegaan. Hierdoor moet alle EHBO kennis worden opgehaald. Het standpunt van het Oranje Kruis is dat er voor elke volgende verlenging van de passen voldoende kennis en vaardigheid aanwezig moet zijn.  Indien noodzakelijk, dan wordt een volgende hercertificering vóór de verlenging eerst  persoonlijk met je besproken. Klik hier voor het onderdeel herhalingslessen

NIEUW! Lesvorm zonder hercertificering. EHBO Soest wil een nieuwe lesvorm aanbieden voor leden die niet meer gecertificeerd willen / kunnen blijven maar toch wel de EHBO-kennis willen blijven behouden.

In deze lesvorm wordt dezelfde lesstof aangeboden als bij de reguliere lessen. Tijdens deze lessen is er geen druk meer om alle vaardigheden te tonen voor het certificaat. Je blijft lid van de vereniging en je betaald de reguliere jaarlijkse contributie. Iedereen die deze lessen wil gaan volgen, moet zich wel beseffen dat de certificering (de pas) dan geen vervolg meer krijgt.

EHBO Soest wil deze lessen bij voldoende belangstelling tijdens ochtenduren of op donderdagavond aanbieden. We willen iedereen die de voorkeur geeft aan deze nieuwe les, vragen of zij zich hiervoor willen aanmelden. 

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Stuur jouw mailbericht  naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 15 augustus 2021

Startavond lesseizoen / Korte ALV 2021-2022 

Het bestuur van de afdeling Soest nodigt u van harte uit voor de startavond van het lesseizoen 2021-2022 met een korte Algemene Ledenvergadering op woensdag 8 september 2021 in het EHBO-gebouw, Molenstraat 8 te Soest. Ontvangst vanaf 19.30 uur aanvang 20.00 uur.

Sinds de uitbraak van het van het COVID-19 virus op 13 maart 2020 waren er vrijwel geen activiteit bij EHBO Soest. Richtlijnen van de overheid belemmeren ons al lange tijd bij het realiseren van een normale Algemene Leden Vergadering. Daarom deze keer een korte ALV.

Uiteraard conformeren wij ons tijdens de komende korte ALV ook aan dan geldende richtlijnen vanuit de overheid. Deze avond is er een gecombineerde invulling. U wordt geïnformeerd over de komende lesavonden door Rico van ’t Land. Daarna staat er een korte Algemene Ledenvergadering gepland.

We sluiten af met een inspirerende lezing van mevr. R. Pietersen. Zij zal zich dan gelijk aan iedereen voorstellen. Komend seizoen neemt zij als instructeur een deel van de lessen voor haar rekening. Uiteraard zijn we hier erg blij mee.

We hopen in maart 2022, op een meer passende manier, weer een gewone ALV avond met alle huldigingen van de jubilerende leden van de afgelopen periode en bedankjes voor diverse vrijwilligers te kunnen organiseren.

Agenda

1. Ontvangst en Opening.
2. Informatie over het lesseizoen door Rico van ‘t Land.
3. ALV:

 • Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 29 september 2020.
 • Goedkeuring Financieel (jaar)verslag 2020 en verslag v.d. controlecommissie.
 • Financieel verslag 1e halfjaar 2021 en vooruitzichten 2e helft van 2021 (er is eerder geen begroting opgemaakt voor het 1e deel van 2021 omdat er geen activiteiten waren).
 • Benoeming leden voor de controlecommissie Financieel beleid 2021.
 • Vacatures EHBO Soest.
 • Rondvraag en sluiting ALV.

4. Korte pauze.
5. Lezing door Regina Pietersen.

Namens het bestuur van de KNV-EHBO, afdeling Soest,
secretariaat@ehbosoest.nl

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht? Stuur jouw mailbericht naar het secretariaat@ehbosoest.nl


datum 17-07-2021

EHAK-herhalingslessen

Er zijn nieuwe data gepland voor de cursisten die een “Eerste Hulp bij Kinderen” certificaat hebben. Op verschillende avonden kunnen zij hun lesstof weer ophalen. Inmiddels zijn deze cursisten al via mail geïnformeerd door Rick de Groot.

Een groot aantal cursisten heeft zich al aangemeld voor een herhalingsavond. Voor deze avonden geldt vol=vol. Anders dan voorgaande jaren moet het cursusgeld tijdig overgemaakt worden.

Dit kan niet meer op de avond zelf.  Ook kan je niet meer zonder aanmelding een les komen volgen. Helaas moeten we je dan teleurstellen. We houden de de groepen klein en wij moeten gegevens van alle cursisten verplicht noteren.

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 17-07-2021

Herhalingslessen diploma Eerste Hulp

Dit seizoen 2021 / 2022  kan je als lid  3 verschillende herhalingslessen volgen, verdeelt over 3 blokken. Blok 1 en 2 starten in het najaar van 2021. Blok 2 krijgt een vervolg in 2022 en blok 3 start in het voorjaar. De lesstof is in elk blok anders! Het is de bedoeling dat alle leden voor her certificering van elk blok 1 les volgen. 

Verandering! Plan zelf je eigen lesavond! Dit jaar worden alle leden niet in vaste groepen ingedeeld. Het is de bedoeling dat jezelf uit elk blok twee voorkeursdagen doorgeeft aan Rick de Groot op mailadres opleidingen@ehbosoest.nl Wanneer een avond “vol” gepland is, wordt de volgende keus genoteerd. Rick de Groot  geeft aan iedereen door op welke avond je dan verwacht wordt. 

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 15 juni 2021

Burgerhulpverlening (HartslagNu)

Directe herkenning, start van basale reanimatie en de inzet van een Automatische Externe Defibrillator (AED) zijn levensreddend. De kans op overleving is het grootst als dit alles binnen 6 minuten na het ontstaan van de hartstilstand uitgevoerd is. EHBO Soest en verschillende inwoners van Soest, gesteund door de gemeente Soest, willen daarom het reanimatieproces optimaliseren om de kans op overleving te vergroten. EHBO Soest is op meerdere gebieden actief: Reanimatiecursussen en herhalingscursussen bij EHBO Soest in samenwerking met de Hartstichting. U kunt zich hiervoor aanmelden via reanimatie@ehbosoest.nl

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 15 juni 2021

AED-stuurgroep

Er is een recent een kleine AED-stuurgroep binnen EHBO Soest geformeerd. Doel van deze groep is om reanimatie optimalisatie te realiseren in de gemeente Soest. Concreet: We streven naar het kunnen starten van een basale reanimatie en het toepassen van de AED binnen 6 minuten na de 112 melding in het geval dat een inwoner van de gemeente Soest getroffen wordt door een hartstilstand. Samen zoeken we uit wat nodig is om dit zo goed mogelijk te realiseren. Daarbij kijken we onder andere naar:

· waar zijn de AED’s in de gemeente Soest en is er voldoende dekking in alle wijken.

· zijn er voldoende burgerhulpverleners die geregistreerd staan bij HartslagNu

· is er voldoende bewustzijn bij de inwoners van Soest hoe men een hartstilstand kan herkennen en dan 112 te bellen.

EHBO Soest heeft de intentie om zich als partner van HartslagNU te laten registreren. Zo komt er beter inzicht in de precieze locatie van AED’s en het aantal hulpverleners. Heb je interesse om betrokken te zijn bij deze vorm van burgerhulpverlening of informatie over het plaatsen van een AED, dan kan je contact opnemen met secretariaat@ehbosoest.nl 

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 10 juni 2021

Nieuw EHBO boekje

In september 2021 komt het nieuwe Oranje Kruis boekje uit, de 28ste druk. Hier zit ook de lesstof van “stop de Bloeding, redt een leven in verwerkt en ook nieuw is een nieuwe vorm van handelen met een tourniquet.

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 01 mei 2021

Vrijwilligers gezocht voor bestuursfuncties

EHBO Soest is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden die onze zinvolle vereniging willen helpen ontwikkelen. <lees verder>

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 09 maart 2017

Burgerhulpverlening 

In de gemeente Soest is de burgerhulpverlening aan slachtoffers met een circulatiestilstand actief. De vrijwillige burgerhulpverleners vergroten de kans op overleving, doordat ze direct gealarmeerd worden en met de dichtstbijzijnde AED naar het slachtoffer gestuurd worden. De gemeente Soest, de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht en de EHBO-vereniging Soest hebben op 8 maart 2017 de overeenkomsten getekend voor deze samenwerking. Vanaf 9 maart 2017 kan iedereen met een geldig reanimatiecertificaat of EHBO-diploma zich aanmelden als burgerhulpverlener via de website www.hartslagnu.nl

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst burgerhulpverlening

oktober 2017 – 90 jarig bestaan Op 28 oktober 2017 heeft  EHBO Soest dit jubileum met een geweldig feest in “The Partyfactory” in Soest gevierd . De feestcommissie heeft een gevarieerde feestavond neergezet met o.a. een quiz en een disco verzorgd door een DJ.  <Lees verder op de beveiligde pagina met foto’s>

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl