Nieuws

Bezoek je deze pagina op jouw smartphone? Klik dan op de drie witte streepjes én klik op het witte pijltje voor de menustructuur. Het is ook mogelijk om deze pagina vast op het “bureaublad” van jouw smartphone te zetten. Dit doe je door in de browser van jouw telefoon  op toevoegen startscherm te klikken. Zo ben je altijd snel op de hoogte van de laatste nieuwsitems.

Heb je vragen over de inhoud van de nieuwsitems? > secretariaat@ehbosoest.nl


15 Januari 2022

In navolging van de recente Coronaversoepelingen van op vrijdag 14 januari 2022 kunnen we bij EHBO Soest gelukkig weer aan de slag.  Dinsdag 18 januari 2022 starten alle lessen weer bij EHBO Soest. Er wordt gewerkt volgens de eerdere planning. De lessen die in de afgelopen periode zijn uitgevallen worden, voor zover mogelijk, op een later moment ingepland en aangeboden.

De coördinator opleidingen, stuurt de mensen die zich al aangemeld hadden voor komende data een reminder. Ook nodigt hij, indien er nog lesruimte is, nog nieuwe mensen uit voor deze avonden.   Op een later termijn benadert de coordinator opleidingen iedereen voor uitgevallen lessen. Voor vragen of afmelden kun je contact opnemen met opleidingen@ehbosoest.nl

Coronarichtlijnen

We hebben nog steeds te maken met aanpassingen in verband met Corona. Dit zal naar verwachting de komende tijd ook nog voortduren. Gebouwregels en lesaanpassingen blijven van toepassing. Anders dan in de vorige periode wordt er bij entree van het gebouw niet meer om een Coronatoegangsbewijs gevraagd, passend bij de huidige versoepelingen.

Een (juist) mondkapje moet wel in het hele gebouw gedragen worden bij bewegen en/of samen handelen!

Ook afstand houden van elkaar blijft belangrijk, dus ook in de gang enz.  Coronacheck voor aanvang van de les. Wij vragen iedereen om voor aanvang van de les thuis de vragen van de Coronacheck door te nemen. Zie: www.rijksoverheid.nl

Wanneer er sprake is van enige klachten die gerelateerd kunnen worden aan Corona, dan verzoeken wij iedereen met klem om zich op het mailadres opleidingen@ehbosoest.nl af te melden en niet naar de les te komen! Je wordt dan voor een volgende lesmoment uitgenodigd. Hopelijk kan iedereen binnenkort weer met plezier de komende lessen gaan volgen.

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl


12 januari 2022

Het bestuur wenst iedereen van harte een gezond, gezellig én zonnig 2022 toe. Hopelijk kunnen we zeer binnenkort verder met de lessen. We informeren natuurlijk direct als er weer mogelijkheden zijn. Dit jaar is voor EHBO Soest een bijzonder jaar.

Op 26 oktober 2022 bestaat EHBO Soest namelijk 95 jaar!

We willen niet wachten tot het najaar; mogelijk is het vieren dan minder makkelijk door Coronaproblematiek. Aan het eind van dit lesseizoen willen we daarom al een gezellige dag voor alle leden organiseren op zaterdag 25 juni a.s.

Ons verzoek: Wie wil er meehelpen met het organiseren van deze feestdag, samen met het bestuur en de activiteitencommissie? Er zijn al leuke ideeën en mogelijkheden, maar alles moet nog verder uitgewerkt worden. Ons doel is een gezellige dag voor jong én oud. Iedereen die wil helpen kan zich via de mail aanmelden bij  marieke.verkley@gmail.com

We hopen dat veel mensen willen helpen om er samen een geweldig feest van te maken op 25 juni a.s.  Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl

 


28 december 2021

EHBO vereniging Soest is sinds deze maand – december 2021 – officieel partner van HartslagNu. Wij hebben nu inzicht in de locaties van de AED’s in de gemeente Soest en burgerhulpverleners. Ons doel is om zowel de burgerhulpverlening uit te breiden als om te zorgen voor meer AED’s op “lege” locaties. We mogen nu ook materialen én logo’s van HartslagNu enz. gebruiken. In 2022  willen EHBO Soest informatieavonden gaan houden over burgerhulpverlening én AED plaatsing, zowel voor onze leden als voor andere geïnteresseerden.

nieuws/onderzoek-smartwatch-herkennen-hartstilstand
nieuws/inzet-burgerhulpverleners-hogere-overlevingskans

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 25-11-2021

Met ingang van dinsdag 23 november zijn alle lesmomenten bij EHBO Soest voor onbepaalde tijd geannuleerd.

Binnen ons instructeursteam zijn docenten in contact geweest met een persoon die later op de dag positief bleek te zijn. Om risico voor de leden, de cursisten en de medewerkers te voorkomen, heeft het bestuur besloten om alle lessen per direct te stoppen.

Het toenemend aantal besmettingen met daarbij volgend de mogelijke verzwaring van Corona richtlijnen rechtvaardigen dit besluit houdt in dat er geen herhalingslessen of BLS & AED lessen meer gegeven worden in 2021.  Alle leden/cursisten worden hierover geïnformeerd.

Wanneer begin 2022 de situatie weer voldoende veilig is, informeren we via de mail dat de lessen voortgezet gaan worden. Iedereen wordt dan uitgenodigd voor vervolglessen.

Voor deze nieuwe lessen blijven Corona aanpassingen voorlopig onverminderd gelden. We blijven handelen met maximaal 10 personen per les en daar waar mogelijk op anderhalve meter afstand van elkaar met eigen lesmateriaal.

Het tonen van een geldige QR-code bij entree van het gebouw blijft voorlopig gehandhaafd.

Indien noodzakelijk en/of mogelijk dan passen wij ons aan de geldende richtlijnen van de Rijksoverheid aan. Uiteraard houden we iedereen op de hoogte.

Het bestuur van EHBO Soest wenst iedereen, met het zicht op alle feestdagen de komende weken, gezellige dagen en vooral een goede gezondheid toe.

Graag zien we iedereen weer in 2022. – Stay Safe!

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 17 augustus 2021

Start EHBO lessen

Op 9 september 2021 starten de EHBO-herhalingslessen. Er komt nu geen aparte competentiemeting. We vragen wel met nadruk om ook thuis te oefenen en de lesstof uit het boekje door te nemen.

Sommige leden hebben van de instructeurs, in het seizoen 2019-2020, al persoonlijke adviezen over de uitvoering van hun basisvaardigheden gehad. Belangrijk, want bij een onverwachte hulpvraag moet er altijd direct voldoende kennis en vaardigheid aanwezig zijn. Op YouTube vind je veel voorbeelden van diverse handelingen en uitlegfilmpjes.

Hercertificering: Het diploma “Eerste hulp bij Ongevallen” moet elke twee jaar verlengd worden. Aansluitend bij de richtlijnen van het Oranje Kruis wordt er bij EHBO-verenigingen gevolgd of leden jaarlijks voldoende aanwezig zijn bij de herhalingslessen én of er sprake is van voldoende kennis en vaardigheden.

Door de uitbraak van het COVID-19 virus zijn veel lessen niet doorgegaan. Hierdoor moet alle EHBO kennis worden opgehaald. Het standpunt van het Oranje Kruis is dat er voor elke volgende verlenging van de passen voldoende kennis en vaardigheid aanwezig moet zijn.  Indien noodzakelijk, dan wordt een volgende hercertificering vóór de verlenging eerst  persoonlijk met je besproken. Klik hier voor het onderdeel herhalingslessen

NIEUW! Lesvorm zonder hercertificering. EHBO Soest wil een nieuwe lesvorm aanbieden voor leden die niet meer gecertificeerd willen / kunnen blijven maar toch wel de EHBO-kennis willen blijven behouden.

In deze lesvorm wordt dezelfde lesstof aangeboden als bij de reguliere lessen. Tijdens deze lessen is er geen druk meer om alle vaardigheden te tonen voor het certificaat. Je blijft lid van de vereniging en je betaald de reguliere jaarlijkse contributie. Iedereen die deze lessen wil gaan volgen, moet zich wel beseffen dat de certificering (de pas) dan geen vervolg meer krijgt.

EHBO Soest wil deze lessen bij voldoende belangstelling tijdens ochtenduren of op donderdagavond aanbieden. We willen iedereen die de voorkeur geeft aan deze nieuwe les, vragen of zij zich hiervoor willen aanmelden. 

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Stuur jouw mailbericht  naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 15 augustus 2021

Startavond lesseizoen / Korte ALV 2021-2022 

Het bestuur van de afdeling Soest nodigt u van harte uit voor de startavond van het lesseizoen 2021-2022 met een korte Algemene Ledenvergadering op woensdag 8 september 2021 in het EHBO-gebouw, Molenstraat 8 te Soest. Ontvangst vanaf 19.30 uur aanvang 20.00 uur.

Sinds de uitbraak van het van het COVID-19 virus op 13 maart 2020 waren er vrijwel geen activiteit bij EHBO Soest. Richtlijnen van de overheid belemmeren ons al lange tijd bij het realiseren van een normale Algemene Leden Vergadering. Daarom deze keer een korte ALV.

Uiteraard conformeren wij ons tijdens de komende korte ALV ook aan dan geldende richtlijnen vanuit de overheid. Deze avond is er een gecombineerde invulling. U wordt geïnformeerd over de komende lesavonden door Rico van ’t Land. Daarna staat er een korte Algemene Ledenvergadering gepland.

We sluiten af met een inspirerende lezing van mevr. R. Pietersen. Zij zal zich dan gelijk aan iedereen voorstellen. Komend seizoen neemt zij als instructeur een deel van de lessen voor haar rekening. Uiteraard zijn we hier erg blij mee.

We hopen in maart 2022, op een meer passende manier, weer een gewone ALV avond met alle huldigingen van de jubilerende leden van de afgelopen periode en bedankjes voor diverse vrijwilligers te kunnen organiseren.

Agenda

1. Ontvangst en Opening.
2. Informatie over het lesseizoen door Rico van ‘t Land.
3. ALV:

  • Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 29 september 2020.
  • Goedkeuring Financieel (jaar)verslag 2020 en verslag v.d. controlecommissie.
  • Financieel verslag 1e halfjaar 2021 en vooruitzichten 2e helft van 2021 (er is eerder geen begroting opgemaakt voor het 1e deel van 2021 omdat er geen activiteiten waren).
  • Benoeming leden voor de controlecommissie Financieel beleid 2021.
  • Vacatures EHBO Soest.
  • Rondvraag en sluiting ALV.

4. Korte pauze.
5. Lezing door Regina Pietersen.

Namens het bestuur van de KNV-EHBO, afdeling Soest,
secretariaat@ehbosoest.nl

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht? Stuur jouw mailbericht naar het secretariaat@ehbosoest.nl


datum 17-07-2021

EHAK-herhalingslessen

Er zijn nieuwe data gepland voor de cursisten die een “Eerste Hulp bij Kinderen” certificaat hebben. Op verschillende avonden kunnen zij hun lesstof weer ophalen. Inmiddels zijn deze cursisten al via mail geïnformeerd door Rick de Groot.

Een groot aantal cursisten heeft zich al aangemeld voor een herhalingsavond. Voor deze avonden geldt vol=vol. Anders dan voorgaande jaren moet het cursusgeld tijdig overgemaakt worden.

Dit kan niet meer op de avond zelf.  Ook kan je niet meer zonder aanmelding een les komen volgen. Helaas moeten we je dan teleurstellen. We houden de de groepen klein en wij moeten gegevens van alle cursisten verplicht noteren.

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 17-07-2021

Herhalingslessen diploma Eerste Hulp

Dit seizoen 2021 / 2022  kan je als lid  3 verschillende herhalingslessen volgen, verdeelt over 3 blokken. Blok 1 en 2 starten in het najaar van 2021. Blok 2 krijgt een vervolg in 2022 en blok 3 start in het voorjaar. De lesstof is in elk blok anders! Het is de bedoeling dat alle leden voor hercertificering van elk blok 1 les volgen. 

Verandering! Plan zelf je eigen lesavond! Dit jaar worden alle leden niet in vaste groepen ingedeeld. Het is de bedoeling dat jezelf uit elk blok twee voorkeursdagen doorgeeft aan Rick de Groot op mailadres opleidingen@ehbosoest.nl Wanneer een avond “vol” gepland is, wordt de volgende keus genoteerd. Rick de Groot  geeft aan iedereen door op welke avond je dan verwacht wordt. 

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 15 juni 2021

Burgerhulpverlening (HartslagNu)

Directe herkenning, start van basale reanimatie en de inzet van een Automatische Externe Defibrillator (AED) zijn levensreddend. De kans op overleving is het grootst als dit alles binnen 6 minuten na het ontstaan van de hartstilstand uitgevoerd is. EHBO Soest en verschillende inwoners van Soest, gesteund door de gemeente Soest, willen daarom het reanimatieproces optimaliseren om de kans op overleving te vergroten. EHBO Soest is op meerdere gebieden actief: Reanimatiecursussen en herhalingscursussen bij EHBO Soest in samenwerking met de Hartstichting. U kunt zich hiervoor aanmelden via reanimatie@ehbosoest.nl

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht ? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 15 juni 2021

AED-stuurgroep

Er is een recent een kleine AED-stuurgroep binnen EHBO Soest geformeerd. Doel van deze groep is om reanimatie optimalisatie te realiseren in de gemeente Soest. Concreet: We streven naar het kunnen starten van een basale reanimatie en het toepassen van de AED binnen 6 minuten na de 112 melding in het geval dat een inwoner van de gemeente Soest getroffen wordt door een hartstilstand. Samen zoeken we uit wat nodig is om dit zo goed mogelijk te realiseren. Daarbij kijken we onder andere naar:

· waar zijn de AED’s in de gemeente Soest en is er voldoende dekking in alle wijken.

· zijn er voldoende burgerhulpverleners die geregistreerd staan bij HartslagNu

· is er voldoende bewustzijn bij de inwoners van Soest hoe men een hartstilstand kan herkennen en dan 112 te bellen.

EHBO Soest heeft de intentie om zich als partner van HartslagNU te laten registreren. Zo komt er beter inzicht in de precieze locatie van AED’s en het aantal hulpverleners. Heb je interesse om betrokken te zijn bij deze vorm van burgerhulpverlening of informatie over het plaatsen van een AED, dan kan je contact opnemen met secretariaat@ehbosoest.nl 

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 10 juni 2021

Nieuw EHBO boekje

In september 2021 komt het nieuwe Oranje Kruis boekje uit, de 28ste druk. Hier zit ook de lesstof van “stop de Bloeding, redt een leven in verwerkt en ook nieuw is een nieuwe vorm van handelen met een tourniquet.

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 10 juni 2021

Nieuwe opleidingen uitgesteld

Na een lange periode met strenge Corona richtlijnen stata EHBO afdeling Soest voor een grote inhaalslag. Daarnaast is er een grote groep mensen die de EHAK herhalingslessen en reanimatielessen moeten herhalen. Dit moet zo snel mogelijk plaatsvinden om de certificaten geldig te houden én om de vaardigheden als burgerhulpverlener op peil te brengen en te behouden. Dit vergt veel inzet en tijd van de instructeurs. Daarom heeft het bestuur in overleg met de instructeursgroep besloten  alle herhalende lessen voorrang te geven.

Door deze situatie gaat de nieuwe opleiding eerste hulp en de nieuwe opleiding reanimatie begin 2022 van start. Opgeven kan al wel. Sta je op de wachtlijst, dan ontvang je automatisch bericht over de lesavonden.

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 01 mei 2021

Vrijwilligers gezocht voor bestuursfuncties

EHBO Soest is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden die onze zinvolle vereniging willen helpen ontwikkelen. <lees verder>

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl


datum 09 maart 2017

Burgerhulpverlening 

In de gemeente Soest is de burgerhulpverlening aan slachtoffers met een circulatiestilstand actief. De vrijwillige burgerhulpverleners vergroten de kans op overleving, doordat ze direct gealarmeerd worden en met de dichtstbijzijnde AED naar het slachtoffer gestuurd worden. De gemeente Soest, de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht en de EHBO-vereniging Soest hebben op 8 maart 2017 de overeenkomsten getekend voor deze samenwerking. Vanaf 9 maart 2017 kan iedereen met een geldig reanimatiecertificaat of EHBO-diploma zich aanmelden als burgerhulpverlener via de website www.hartslagnu.nl

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst burgerhulpverlening

oktober 2017 – 90 jarig bestaan Op 28 oktober 2017 heeft  EHBO Soest dit jubileum met een geweldig feest in “The Partyfactory” in Soest gevierd . De feestcommissie heeft een gevarieerde feestavond neergezet met o.a. een quiz en een disco verzorgd door een DJ.  <Lees verder op de beveiligde pagina met foto’s>

Heb je vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht? Stuur jouw mailbericht naar secretariaat@ehbosoest.nl