Contact

EHBO Gebouw
Molenstraat 8 / 3764 TG Soest
E:secretariaat@ehbosoest.nl

Voorzitter
Nico Huizing
E: voorzitter@ehbosoest.nl

Secretaris
Rob van Gerven
T: 06 49 35 61 05
E: secretariaat@ehbosoest.nl  

Penningmeester
Teun Hagens
T: 035-602 15 69 / 06 53 60 42 91
E: penningmeester@ehbosoest.nl

Bestuurslid Opleidingen
Elise van der Steeg
E: elise@ehbosoest.nl

Bestuurslid hulpverlening
Mathilda Bies 
T: 06 17 36 51 07
E: mathilda
@ehbosoest.nl

Algemeen bestuurslid

Eefje Bakker
E: eefje@ehbosoest.nl

 


Verhuur EHBO gebouw
beheerder@ehbosoest.nl

Commissie Activiteiten
activiteitencommissie@ehbosoest.nl

Commissie Facebook
facebook@ehbosoest.nl

Commissie website
website@ehbosoest.nl


Coördinator opleidingen
Rick de Groot

T: 06 23 46 77 88
E: opleidingen@ehbosoest.nl

Coördinator reanimatie, BLS & AED
Anneke van der Burgh

T: 06 11 46 67 93
E: reanimatie@ehbosoest.nl 

Commissaris materiaal
Otto van der Steeg
T: 06 12 61 44 81
E: materiaal@ehbosoest.nl

Coördinator hulpverlening
Mathilda Bies
E: hulpverlening@ehbosoest.nl


Geldzaken RABOBANK
rek.nr. NL52 RABO 0379 9499 62
BIC: RABONL2U

t.n.v. KNV EHBO afd.Soest,
Burg. Grothestraat 5-B,
3761 CJ Soest

Belangrijke telefoonnummers (klik & bel)

Meander Medisch Centrum Algemeen