Contact

EHBO Gebouw
Molenstraat 8, 3764 TG Soest
Telefoon: 035 – 544 93 73 “alleen tijdens lesavonden”
E-mail: secretariaat@ehbosoest

Voorzitter (waarnemend)
Dhr. Teun Hagens
E-mail: voorzitter@ehbosoest.nl

Secretaris
Mevr. Thea van der Burgh
Telefoon:035-6018785
E-mail: secretariaat@ehbosoest.nl

Penningmeester 
Dhr. Teun Hagens
Telefoon: 035 – 602 15 69 / 06 – 53 60 42 91
E-mail: penningmeester@ehbosoest.nl

Coördinator opleidingen
Dhr. Rick de Groot
Telefoon: 06 – 23467788
E-mail: opleidingen@ehbosoest.nl

Coördinator reanimatie, BLS & AED (Hartstichting)
Mevr. Anneke van der Burgh
Telefoon: 06-11466793
E-mail: reanimatie@ehbosoest.nl 

Commissaris materiaal
Dhr. Otto van der Steeg (geen bestuurslid)
Telefoon: 06-12614481
E-mail: materiaal@ehbosoest.nl

Coördinator hulpverlening
Mevr. Susan Neeleman-van der Steeg
Telefoon: 06-13190530
E-mail: hulpverlening@ehbosoest.nl

Algemeen bestuurslid
mevr. Loes Taal
Telefoon: 06-20453030

Algemeen bestuurslid
mevr. Mathilda Bies
Telefoon: 06-17365107

Geldzaken
kunnen via ons bankrekeningnummer worden geregeld:
RABOBANK rek.nr. NL52 RABO 0379 9499 62
tnv. KNV EHBO afd. Soest,
Burg. Grothestraat 5-B,
3761 CJ Soest
BIC: RABONL2U

Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummer 112
Huisartsenpost Amersfoort 0900 – 331 12 33
Meander Medisch Centrum Amersfoort/Baarn/Soest 033 – 850 50 50
Meander Medisch Centrum Afsprakenbureau 033 – 850 60 70
Politie Soest/Baarn 0900 – 88 44