Tarieven

ehbo-geldzaken-icoon

Gebruik voor uw betalingsopdrachten het volgende rekeningnummer :

  • rek.nr. NL52 RABO 0379 9499 62
    t.n.v.. KNV EHBO afd. Soest
  • BIC: RABONL2U
Nieuwe basiscursus EHBO € 200,-
Lidmaatschap EHBO
competentiegerichte vervolglessen  € 50,-  (Jaarlijks te voldoen voor 1 november )
 
Niet leden
Herhaling Eerste Hulp aan Kinderen,  € 30,-
Opleiding Reanimatie & AED   € 40,-
Herhaling Reanimatie & AED  € 20,-
 Lezing / voorlichting  €   75,-
   

Tarieven 

Deze kosten zijn inclusief verbruik van materialen en (herhalings)lessen. Inclusief koffie/thee. Bij het volgen van een nieuwe cursus zijn ook de boeken inbegrepen. Bij verlenging en geldig houden van uw EHBO lidmaatschap bent u via de EHBO Vereniging Soest verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer u Eerste Hulp verleent.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van een basisopleiding en herhalingsopleiding. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar kunt u vinden of een dergelijke vergoeding ook voor u mogelijk is.