Opleiding EHBO

ehbo-docenten-icoonOpleiding voor Diploma Eerste Hulp
Onder leiding van deskundige, gekwalificeerde en enthousiaste instructeurs leert u ongevalsituaties te beoordelen en adequate Eerste Hulp te verlenen. U leert wat u in verschillende situaties moet doen, of, wat minstens zo belangrijk is, wat u moet laten. Om het oefenen een realistisch karakter te geven, worden zogenaamde Lotus slachtoffers ingezet. Tijdens de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan de praktische levensreddende handelingen, zoals het vaststellen van het bewustzijnsniveau, het controleren van de ademhaling en bloedsomloop en het beademen en reanimeren,  inclusief het gebruik van de AED.

Daarnaast leert u onder andere het beoordelen en zo mogelijk stoppen van ernstige bloedingen. Eveneens leert u het herkennen en het verlenen van Eerste Hulp bij kneuzingen, botbreuken, ontwrichtingen, brand-, steek-, snij- en schaafwonden, verslikking, flauwte, warme en koude letsels, shock en vergiftigingen. Ook komt aan de orde enkele acuut optredende ziektebeelden, zoals hyperventilatie, epilepsie en suikerziekte. De Eerste Hulp is er steeds op gericht om het slachtoffer zo goed mogelijk te stabiliseren tot de professionele hulpdiensten aanwezig zijn.

Opleiding Verbandleer en kleine ongevallen
Bij de afdeling Soest wordt deze opleiding geïntegreerd in de basisopleiding.

Examen
In aansluiting op de cursus, wordt het examen afgenomen door een examenteam, bestaande uit een arts of gespecialiseerd verpleegkundige, een instructeur en een Lotusslachtoffer. Het examen wordt onder toezicht van het Oranje Kruis afgenomen en bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.
Het Diploma Eerste Hulp wordt afgegeven door het Oranje Kruis.

Tijdsduur
Bij voldoende aanmeldingen start de afdeling Soest in het najaar en in de winter een nieuwe opleiding. De cursus wordt gegeven op 10 avonden van 19:30 tot 22:00 uur. Op de laatste cursusavond wordt het examen afgenomen. De vereniging zorgt voor het oefenmateriaal en het Oranje Kruis boekje (27ste druk).

Formulier-EHBO-opleidingen