Opleiding EHBO

ehbo-docenten-icoonDiploma Eerste Hulp  inclusief Eerstehulp aan Kinderen én Bediener AED

Onder leiding van gekwalificeerde en enthousiaste instructeur(s) leer je ongeval situaties te beoordelen en adequate Eerste Hulp te verlenen.

Je leert wat je in verschillende situaties moet doen, of, wat minstens zo belangrijk is, wat je niet moet doen.

Tijdens de opleiding wordt er véél aandacht besteed aan de praktische levensreddende handelingen. Voorbeelden hiervan zijn het vaststellen van het bewustzijnsniveau, het controleren van de ademhaling en bloedsomloop en het beademen en reanimeren inclusief het gebruik van de AED.

Je leert herkennen, beoordelen én welke eerste hulp handelingen je moet doen bij kneuzingen, botbreuken, ontwrichtingen, brand-, steek-, snij- en schaafwonden, verslikking, flauwte, warme en koude letsels, shock en vergiftigingen.

Ook leer je het beoordelen en stoppen van ernstige bloedingen en het herkennen van acuut optredende ziektebeelden zoals hyperventilatie, epilepsie en suikerziekte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lotus slachtoffers om een zo’n realistisch beeld na te bootsen. De Eerste Hulp is er steeds op gericht om het slachtoffer zo goed mogelijk te stabiliseren totdat de professionele hulpdiensten aanwezig zijn.

Het Examen 

Om in aanmerking te komen voor het diploma Eerste hulp  inclusief eerste hulp aan kinderen en bediener AED worden jouw theoretische en praktische vaardigheden door een examenteam getoetst. Wanneer je het examen positief hebt afgerond, dan word jouw diploma aangevraagd én afgegeven door het Oranje kruis. Hierna is jouw diploma Eerste hulp twee jaar geldig.

Start opleiding

Bij voldoende aanmeldingen met een maximum van 10 cursisten start de Koninklijke Vereniging EHBO afdeling Soest met de erkende opleiding voor het diploma eerste hulp. In 10 lesavonden leer je professioneel eerste hulp verlenen.  Mail naar secretariaat@ehbosoest.nl voor meer informatie.

Aanmelden

Op de pagina links kan je het inschrijfformulier – aanmelding opleiding – downloaden.

Lesboekje EHBO conform 28e druk